Mistrovství ČR a SR v AERIAL SPORTS 2020

 

O soutěži

Mistrovství ČR a SR v Aerial Sports 2020 je organizováno pod záštitou European Pole Dance Federation. Jedná se o soutěž sportovního charakteru v disciplínách vzdušné akrobacie AERIAL HOOP a AERIAL SILKS.

 

Termín konání soutěže: 20.- 21.2.2021

Místo konání soutěže: KD MLEJN, Kovářova 1615, 155 00 Praha 13-Stodůlky

 

Přehled termínů:

1./   15.6.2020         otevření přihlašování 

2./   31. 8. 2020       1. uzávěrka přihlášek

3./   31. 1. 2021       2. uzávěrka přihlášek 16:00

4./   31. 1. 2021       deadline pro doručení soutěžní hudby 16:00 

5./   31. 1. 2021       deadline pro doručení protokolu povinných prvků 16:00

6./   20.- 21.2. 2021  konání Mistrovství ČR a SR v AERIAL SPORTS 2020

 

 

Účast v soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit soutěžící ve věku od 7 let. 

Podmínkou účasti dětí a juniorů je doložení písemného potvrzení rodiče nebo oprávněného zástupce nezletilého, se souhlasným vyjádřením o účasti v soutěži.

Soutěže se mohou zúčastnit osoby s českým, nebo slovenským občanstvím a platným průkazem totožnosti, a nebo cizinci s platným povolením k trvalému pobytu.

Zasláním přihlášky do soutěže každý soutěžící potvrzuje souhlas se všemi pravidly

a podmínkami. Soutěžící zároveň potvrzuje, že je zdravotně způsobilý a fyzická náročnost soutěžní sestavy je přiměřená jeho zdravotnímu stavu.

Disciplíny

Aerial Hoop

Technické parametry:

Pro potřeby soutěže bude použit kruh pro vzdušnou akrobacii vyrobený z jakostní bezešvé oceli.

Průměr úchopu:2,5 cm

Rozměr (vnější/vnitřní průměr kruhu):          

  • 80/75 cm                                                                
  • 90/85 cm 
  • 95/90cm                         
  • 100/95 cm

Povrch: omotávka z textilní pásky

Úchyt kruhu: jednobodový se šeklem

Zavěšení: polyesterová smyce o délce 2m a šířce 4 cm, otočný závěs Twister

Aerial Silks

Technické parametry:

Pro potřeby soutěže bude použita polyesterová šála pro vzdušnou akrobacii.

Šířka šály: bude upřesněno

Délka šály: 7m

Barva šály: bude upřesněno

Průtažnost: bude upřesněno

Zavěšení: osma s bočním vedením pro lepší rozdělení pramenů šály, otočný závěs Twister

Podium

Rozměry pódia: šíře 14 m, hloubka 5 m, výška 1m

Pod náčiním budou umístěny vysoké dopadové matrace.

Kategorie - NOVÉ

Kategorie budou smíšené, bez rozdělení podle pohlaví. V případě, že v kategorii budou přihlášeni minimálně 3 účastníci mužského pohlaví, bude otevřena samostatná kategorie mužů.

Aerial Hoop JUNIOŘI AMATÉŘI

Kategorie je určena pro soutěžící ve věku 7 – 14 let (věk 7 let musí soutěžící dovršit nejpozději 8.11.2020, 8.11.2020 nesmí soutěžící dovršit 15 let věku).

Kategorie je určena pro soutěžící, kteří se v jakékoliv tuzemské nebo zahraniční soutěži Aerial Hoop (sport či art) neumístili v amatérské kategorii na některé z prvních třech příček, anebo se takové soutěže nezúčastnili vůbec.

V kategorii Aerial Hoop JUNIOŘI AMATÉŘI je v roce 2020 zavedena srážka za nedovolený prvek. Seznam nedovolených prvků najdete v dokumentu "Hodnocení soutěže SINGLES 2020". 

Aerial Hoop JUNIOŘI PROFESIONÁLOVÉ

Kategorie je určena pro soutěžící ve věku 7 – 14 let (věk 7 let musí soutěžící dovršit nejpozději 8.11.2020, 8.11.2020 nesmí soutěžící dovršit 15 let věku).

Kategorie je určena pro soutěžící, kteří se zúčastnili jakékoliv tuzemské nebo zahraniční soutěže Aerial Hoop (sport či art) a umístili se na některé z prvních třech příček.

 

Poznámka: 

Vzhledem k tomu, že většina kategorií nezletilých soutěžících není rozdělena podle výkonnosti, ale podle věku, mohou si soutěžící mimo jiná kritéria zvolit z kategorií Amatér a Profesionál na základě obtížnosti povinných prvků. O zařazení Juniorů do kategorie Amatér a Profesionál rozhoduje rodič, jeho zákonný zástupce, popřípadě trenér, podle svého nejlepšího svědomí. Organizátor si vyhrazuje právo přeřadit juniora do vyšší kategorie (profesionál) pokud na základě zaslaného videa vyhodnotí, že dítě je v kategorii Amatér zařazeno nesprávně. Toto rozhodnutí bude předem s rodičem, či trenérem konzultováno. 

 

Aerial Hoop JUNIOŘI ELITE

Kategorie je určena pro soutěžící ve věku 7 – 14 let (věk 7 let musí soutěžící dovršit nejpozději 8.11.2020, 8.11.2020 nesmí soutěžící dovršit 15 let věku).

Kategorie je určena pro soutěžící, kteří se zúčastnili jakékoliv tuzemské nebo zahraniční soutěže Aerial Hoop (sport či art) a umístili se na některé z prvních třech příček kategorie profesionálů.

V případě, že se do kategorie AERIAL HOOP JUNIOŘI ELITE přihlásí méně než 3 osoby, dojde ke sloučení kategorií AERIAL HOOP JUNIOŘI ELITE a AERIAL HOOP ELITE. 

 

Aerial Hoop AMATÉŘI

Kategorie je určena pro soutěžící ve věku od 15 let (věk 15 let musí soutěžící dovršit nejpozději 8.11.2020).

Kategorie je určena pro soutěžící, kteří se v jakékoliv tuzemské nebo zahraniční soutěži Aerial Hoop (sport či art) neumístili v amatérské kategorii na některé z prvních třech příček, anebo se takové soutěže nezúčastnili vůbec.

Kategorie není určena lektorům dané disciplíny a osobám, které předmětnou činnost provozují v rámci své profese.

V kategorii Aerial Hoop AMATÉŘI je v roce 2020 zavedena srážka za nedovolený prvek. Seznam nedovolených prvků najdete v dokumentu "Hodnocení soutěže SINGLES 2020". 

Aerial Hoop PROFESIONÁLOVÉ 

Kategorie je určena pro soutěžící ve věku od 15 let (věk 15 let musí soutěžící dovršit nejpozději 8.11.2020).

Kategorie je určena pro soutěžící, kteří se zúčastnili jakékoliv tuzemské nebo zahraniční soutěže Aerial Hoop (sport či art) a umístili se na některé z prvních třech příček v kategorii amatérů.

Kategorie je určena pro soutěžící, kteří se v minulosti již zúčastnili soutěže Aerial Hoop (sport) v kategorii profesionálů A.

Kategorie je určena pro soutěžící, kteří působí jako lektoři Aerial Hoop.

Do této kategorie se mohou přihlásit i soutěžící, jejichž volba povinných prvků a výkon odpovídá nárokům této kategorie.

Aerial Hoop ELITE 

Kategorie je určena pro soutěžící ve věku od 15 let (věk 15 let musí soutěžící dovršit nejpozději 8.11.2020).

Kategorie je určena pro soutěžící, kteří se zúčastnili jakékoliv tuzemské nebo zahraniční soutěže Aerial Hoop (sport či art) a umístili se na některé z prvních třech příček kategorie profesionálů.

Kategorie je určena soutěžícím, kteří které předmětnou činnost (disciplínu Aerial Hoop) provozují v rámci své profese.

Aerial Hoop DOUBLES

Kategorie je určena pro dvojice soutěžících ve věku od 7 let (věk 7 let musí oba soutěžící dovršit minimálně 8.11.2020).

Aerial Silks JUNIOŘI AMATÉŘI

Kategorie je určena pro soutěžící ve věku 7 – 14 let (věk 7 let musí soutěžící dovršit nejpozději 8.11.2020, 8.11.2020 nesmí soutěžící dovršit 15 let věku).

Kategorie je určena pro soutěžící, kteří se v jakékoliv tuzemské nebo zahraniční soutěži Aerial Silks (sport či art) neumístili v  kategorii amatérů na některé z prvních třech příček, anebo se takové soutěže nezúčastnili vůbec.

Aerial Silks JUNIOŘI PROFESIONÁLOVÉ

Kategorie je určena pro soutěžící ve věku 7 – 14 let (věk 7 let musí soutěžící dovršit nejpozději 8.11.2020, 8.11.2020 nesmí soutěžící dovršit 15 let věku).

Kategorie je určena pro soutěžící, kteří se zúčastnili jakékoliv tuzemské nebo zahraniční soutěže Aerial Silks (sport či art) a umístili se na některé z prvních třech příček.

Poznámka: 

Vzhledem k tomu, že většina kategorií nezletilých soutěžících není rozdělena podle výkonnosti, ale podle věku, mohou si soutěžící mimo jiná kritéria zvolit z kategorií Amatér a Profesionál na základě obtížnosti povinných prvků. O zařazení Juniorů do kategorie Amatér a Profesionál rozhoduje rodič, jeho zákonný zástupce, popřípadě trenér, podle svého nejlepšího svědomí. Organizátor si vyhrazuje právo přeřadit juniora do vyšší kategorie (profesionál) pokud na základě zaslaného videa vyhodnotí, že dítě je v kategorii Amatér zařazeno nesprávně. Toto rozhodnutí bude předem s rodičem, či trenérem konzultováno. 

 

Aerial Silks AMATÉŘI

Kategorie je určena pro soutěžící ve věku od 15 let (věk 15 let musí soutěžící dovršit nejpozději v 8.11.2020).

Kategorie je určena pro soutěžící, kteří se v jakékoliv tuzemské nebo zahraniční soutěži Aerial Silks (sport či art) neumístili v amatérské kategorii na některé z prvních třech příček, anebo se takové soutěže nezúčastnili vůbec.

Kategorie není určena lektorům dané disciplíny a osobám, které předmětnou činnost provozují v rámci své profese.

Aerial Silks PROFESIONÁLOVÉ

Kategorie je určena pro soutěžící ve věku od 15 let (věk 15 let musí soutěžící dovršit nejpozději 8.11.2020).

Kategorie je určena pro soutěžící, kteří se zúčastnili jakékoliv tuzemské nebo zahraniční soutěže Aerial Silks (sport či art) a umístili se na některé z prvních třech příček v kategorii amatérů.

Kategorie je určena pro soutěžící, kteří se v minulosti již zúčastnili soutěže Aerial Silks (sport) v kategorii profesionálů.


Kategorie je určena pro soutěžící, kteří působí jako lektoři Aerial Silks a osobám, které předmětnou činnost (disciplínu vzdušné akrobacie) provozují v rámci své profese.

Do této kategorie se mohou přihlásit i soutěžící, jejichž volba povinných prvků a výkon odpovídá nárokům této kategorie.

Aerial Silks DOUBLES

Kategorie je určena pro dvojice soutěžících ve věku od 7 let (věk 7 let musí oba soutěžící dovršit minimálně 8.11.2020).

 

Soutěžní skladba

Hudebním podkladem pro soutěžní sestavu může být skladba instrumentální, nebo se zpěvem. Povolen je též mix skladeb. Text skladby nesmí obsahovat nevhodná slova či význam, který se neslučuje s dobrými mravy.

Hudba musí splňovat délku stanovenou pro jednotlivé kategorie. Tichá stopa na začátku a na konci skladby se nepočítá do celkové délky. Digitální soubor se soutěžní skladbou musí být pojmenován způsobem dle níže uvedeného vzoru a zaslán v termínu dle organizačního harmonogramu. Hudbu nelze rezervovat. E-mailová adresa pro zaslání hudby: epdfaerialsports@gmail.com. 

Pojmenování digitálního souboru se soutěžní skladbou:

disciplina_kategorie_prijmeni jmeno.mp3

Příklad: aerialsilks_juniori amateri_novakova lucie.mp3

Délka soutěžní skladby

Délka skladby se liší podle jednotlivých kategorií. Je povolena odchylka ± 5 sekund od stanoveného limitu.

  • Junioři AMATÉŘI, AMATÉŘI: 3:00 – 3:30
  • Junioři PROFESIONÁLOVÉ, PROFESIONÁLOVÉ:  3:30 – 4:00
  • Junioři ELITE, ELITE, DOUBLES: 4:00 – 4:20

Dva soutěžící ve stejné kategorii nesmějí mít stejnou hudbu. Pokud se vaše skladba bude shodovat s již zaslanou skladbou jiného soutěžícího, musíte si vybrat jinou skladbu. 

 

Floorwork

Část soutěžní sestavy, která je předváděna bez kontaktu s náčiním. Tato část je součástí

hodnocení (obsah floorworku viz hodnocení). Maximální délka floorworku je 20% z celkové

délky soutěžní sestavy.

Kostým - NOVÉ

Soutěžící v disciplínách Aerial Silks / Aerial Hoop mohou mít celotrikot, nebo dres s libovolnou délkou rukávů s dlouhými legínami či baletními neprůhlednými punčocháčemi bez zesíleného sedu. Celotrikot nebo dres může mít stojáček nebo výstřih. Výstřih vepředu nesmí být nižší než do poloviny hrudní kosti a vzadu nesmí být nižší, než je spodní linie lopatek.

Kostým musí být zhotoven z neprůhledného materiálu, mohou být použity látky tělové barvy.

Pro Aerial Silks doporučujeme bavlněný materiál. Kostým nesmí být zhotoven z materiálu, který může svými vlastnostmi pozitivně ovlivňovat sportovní výkon či usnadňovat úchop. Pro dekorativní účely jsou povoleny pevně připevněné kamínky, flitry a aplikace.

Nejsou povoleny sukně, volánky, třásně a jiné volné komponenty. Dále není povoleno použití takových materiálů a součástek, které by svými vlastnostmi mohly poškodit soutěžní náčiní, nebo by na něm mohly ulpívat (třpytky, apod.) a tím případně znevýhodnit jiné soutěžící nebo poškodit sportovní náčiní.  

Spodní prádlo nesmí být přes kostým viditelné.

Nošení šperků a ozdob (náramky, prstýnky, řetízky, apod.) je zakázáno, jsou povoleny jen malé náušnice se šroubovacím uzávěrem.

Je povoleno používat tejpy s doporučením tělové barvy. Použití bandáží ze zdravotních důvodů je povoleno.

Rekvizity - NOVÉ

Používání rekvizit živých i neživých není dovoleno. Není dovoleno zasahování třetí osoby do vystoupení.

Použití sportovního vybavení a doplňků

Je zakázáno používat rukavice. Je zakázáno používat obuv, ani jakékoliv gymnastické,

baletní či taneční špičky, piškoty, cvičky apod. Povoleny jsou pouze zdravotní bandáže.

Líčení a účes

Líčení soutěžícího není omezeno. Doporučujeme styl líčení, který podporuje přirozenost a eleganci vzhledu. Mohou být použity třpytky. Kamínky nebo jiné nalepovací doplňky nejsou zakázány, ale nesmí v průběhu vystoupení odpadávat.

Dlouhé vlasy musí být pevně sepnuté nebo zapletené. Doporučujeme drdol nebo obdobný účes. Z účesu nesmí vyčnívat volné vlasy. Krátké vlasy musí být sepnuté nebo upravené tak, aby nezasahovaly do obličeje. Je povoleno použití ozdob a vlasových doplňků, ale nesmí v průběhu vystoupení odpadávat.

Přihláška

Účast v soutěži je možná pouze na základě včasného doručení přihlášky soutěžícího a příloh splňujících požadavky dle soutěžního řádu. Formulář přihlášky je dostupný na stránkách

https://www.epdf.eu/mistrovstvi-cr-a-sr-v-aerial-sports/

Přihlášením soutěžící potvrzuje souhlas s pořizováním fotografií a video záznamů jeho osoby se soutěže, jejich zveřejněním na kanálech organizátora (webové stránky, Facebook, Instagram, Youtube, apod.). Tento souhlas lze kdykoliv na žádost soutěžícího nebo jeho oprávněného zástupce odvolat bez uvedení důvodu. Všechny oficiální obrazové i zvukové materiály jsou majetkem pořadatele soutěže.

Přílohy přihlášky:

Video - záznam obsahující sestavu soutěžícího prováděnou v disciplíně, na kterou se přihlašuje o délce 1min 30s (tolerance +-10 sec). Video nesmí být sestřihané z více videí. Pro tyto účely je možné použít video z vystoupení nebo jiné soutěže nebo také video z tréninku ve studiu. Posuzována bude v případě nutnosti technická hodnota sestavy, nikoliv hodnota umělecká. Video musí být posláno současně s přihláškou formou odkazu na YOUTUBE (VIMEO), pro jehož vložení je v přihlášce vytvořeno pole. 

Souhlas zákonného zástupce – součástí formuláře přihlášky je souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilého v soutěži, který bude mít tato oprávněná osoba k dispozici po vyplnění věku soutěžícího ve formuláři. Souhlas zákonného zástupce obdrží organizátor soutěže současně s doručením přihlášky, ke které se souhlas vztahuje.

Protokol povinných prvků – formulář, ve kterém jsou zapsány zvolené povinné prvky, které soutěžící předvede v soutěžní sestavě ve finále. Termín odevzdání je uveden v organizačním harmonogramu.

Hudba – digitální soubor obsahující skladbu pro soutěžní sestavu v požadovaném formátu. E-mailová adresa pro zaslání tohoto souboru:epdfaerialsports@gmail.com. Termín odevzdání je uveden v organizačním harmonogramu.

Startovné

Úhrada poplatku za startovné je součástí přihlášky a podmínkou účasti v soutěži. Termín podání přihlášky a úhrada částky za startovné na účet organizátora má vliv jeho výši.

  1. termín do 31. 8. 2020 1000,- Kč/jednotlivec 1400,- Kč/doubles
  2. termín do 31. 1. 2021 1500,- Kč/jednotlivec 2000,- Kč/doubles

Stanovená částka musí být zaslána v daném termínu odeslána na číslo bankovního účtu organizátora: 

CZK Account number: 2100968499/2010

IBAN: CZ1020100000002100968499

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Bank Address: Fio banka, a.s. V Celnici 1028/10, Praha 1

Account Owner: European Pole Dance Federation, z.s.

Organizátor soutěže se zavazuje vrátit soutěžícím 75% hodnoty startovného v případě zrušení celé akce v souvislosti s vládním nařízením. Hodnota startovného ve snížené výši bude vrácena na číslo účtu, z kterého byla částka za startovné zaslána. Vratka je splatná 3 měsíce po zrušení akce v souvislosti s vládním nařízením.

Ochrana osobních údajů

Podáním řádně vyplněné přihlášky soutěžící vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů. S těmito údaji bude nakládáno dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v platném znění.