Sčítání pole dancerů v ČR 2021

Sčítání pole dancerů v ČR 2021

V měsíci únoru jsme provedli historicky první sčítání pole dancerů pomocí dvou on-line dotazníků:

První dotazník vyplňovali sami sportovci a nasbíralo se celkem 826 odpovědí. Sledovali jsme jejich věk a úroveň, na které se pole dance věnují:

 • 66,4% - amatéři bez soutěžních ambicí (tzv. hobby sportovci)
 • 8,5 % - instruktoři
 • 2,2 % - majitelé studií a zároveň instruktoři
 • 14,1 % - soutěžící
 • 6,8 % - instruktoři a zároveň soutěžící
 • 2,1 % - majitelé studií a zároveň instruktoři a zároveň soutěžící

Tzn., že zhruba 75 % respondentů nemá soutěžní ambice a věnuje se pole dance spíše pro radost (klienti + instruktoři). Nejmladšímu účastníkovi Sčítání je 6 let, nejstaršímu 66 let a průměrný věk vychází 28 let.

Druhý dotazník vyplňovali majitelé studií po celé České republice. Z aktuálně zhruba 70 studií se Sčítání zúčastnilo 52 z nich. Největší studia v republice jsou určitě součástí šetření, takže odhadujeme, že jsme získali zhruba 80-85 % dat.

Vzhledem k relevantnosti údajů jsme zpracovávali hodnoty za 1. kvartál roku 2020 (tzn. před COVID období).

Výsledky:

Nejvíce studií se nachází v Praze a Středočeském kraji. V samotné metropoli aktuálně sídlí 13 studií, z toho 3 studia mají 2 pobočky, takže celkově zde můžete navštívit 16 studií. Ve Středočeském kraji to je dalších 12 studií. Na Moravě je největší počet studií soustředěných kolem Brna, a to 14 (v Brně samotném evidujeme 6 studií).

Ze získaných dat o klientech jsme spočítali, že studia navštěvuje přes 4,0 tis. dospělých klientů a přes 1,1 tis. dětí (jedná se o unikátní registrace klientů; neberou se v potaz vstupy jednoho člověka x krát týdně). Tzn., že odhadovaný počet pole dancerů, který průměrně navštěvuje studia je zhruba přes 6 tis (přičteme-li cca 20 % jako rezervu dat, které jsme nezískali).

Ze Sčítání dále vyplynulo že, ve sledovaném období Q1 2020:

 • 27 % studií registrovalo méně než 50 klientů celkem
 • 35 % studií registrovalo 50-100 klientů celkem
 • 18 % studií registrovalo 100-150 klientů celkem
 • 4 % studií registrovalo 150-200 klientů celkem
 • 8 % studií registrovalo 200-250 klientů celkem
 • 6 % studií registrovalo 250-300 klientů celkem
 • 2 % studií registrovalo více než 300 klientů celkem

 

Děkujeme tímto všem respondentům za účast a sdílení dotazníku. Věříme, že toto Sčítání je jen vlaštovkou k dalším průzkumům, které nám pomohou lépe poznat naši komunitu.

 

Sčítání proběhlo v měsíci únoru 2021.